Chcesz zrealizować swoją podroż i pobyt na jednej, lub kilku wyspach Morza Karaibskiego, ale oferty przedstawiane przez biura podróży nie spełniają Twoich oczekiwań, lub po prostu są zbyt kosztowne?

OPCJA II, czyli my przygotowujemy plan, Ty akceptujesz, my dokonujemy rezerwacji...

Poniżej, krok po kroku, dowiesz się w jaki sposób zrealizujesz swoją karaibską wyprawę marzeń, w opraciu o zaplanowany na wyprawę budżet, miejsca które chcesz odwiedzić, atrakcje które chcesz przeżyć:

1. Określ podstawowe dane, takie jak:

>   na ile dni i w jakim okresie roku planujesz swoją wycieczkę na Karaiby
>   ilość osób uczestniczących w wyprawie, w tym ile uczestniczyć będzie dzieci do 12 roku życia i dzieci poniżej 2 roku roku życia

>   całkowity budżet przeznaczony na realizację wycieczki, dla wszystkich uczestniczących w niej osób (w tym dzieci poniżej 12 roku życia)

>   wyspy które chcesz odwiedzić, atrakcje które chcesz przeżyć podczas wycieczki

>   rodzaj zakwaterowania (hotel, bungalow, apartament, dom wakacyjny)

>   charakter wycieczki tj. czy ma być to impreza wypoczynkowa, wypoczynkowa połączona ze zwiedzaniem, czy aktywna, mająca na celu przede wszystkim zwiedzić możliwie najwięcej atrakcji przyrodniczych i kulturowych

>   inne informacje, mające znaczenie dla organizacji wycieczki związane np. z jej charakterem (podróż poślubna, rocznica, wycieczka jako prezent dla osób trzecich etc.)

2. Wyżej wymienione informacje prześlij poprzez formularz kontaktowy, lub bezpośrednio na adres mailowy info@karukerapl.org

3. Po odebraniu przez nas Twojej informacji, w terminie do 5 dni roboczych, prześlemy odpowiedź, zawierającą proponowany plan wycieczki. Nasza informacja zawierać będzie:

a/ sugerowane przez nas połączenia lotnicze, z wybranych lotnisk europejskich (Warszawa, Berlin, Paryż)

b/ proponowane zakwaterowanie na czas pobytu (dwie, do trzech opcji do wyboru)

c/ proponowany udział w atrakcjach turystycznych

d/ minimalny koszt niezbędny do realizacji wycieczki obliczony na wszystkie uczestniczące w niej osoby (w tym także średni koszt wypadający na 1 osobę, co pozwoli porównać to z kosztami wycieczek, oferowanych w analogicznym okresie przez biura podróży)

W przekazanej Tobie informacji znajdziesz adresy stron internetowych, na których będziesz mógł dokonać samodzielnej rezerwacji i opłat za:

> bilety lotnicze

noclegi

> transport w miejscu przeznaczenia

> transfery między lotniskami

> udział w imprezach turystycznych, sportowych, lub krajoznawczych, organizowanych przez lokalnych operatorów

> ubezpieczenie na czas podróży

lub zlecisz nam wykonanie wszelkich niezbędnych kroków do zakupu usług związanych z wyjazdem

4. W przypadku zlecenia nam dokonania rezerwacji i związanych z tym opłat, obligatoryjnie należy wykonać niżej wymienione czynności:

a/ Po otrzymaniu ostatecznej wersji planu wycieczki, należy potwierdzić pisemnie akceptację planu i kosztów, jakie będą związane z realizacją podróży i pobytu na określonym w planie terytorium. Gotowa do podpisania i odesłania na adres info@karukerapl.org akceptacja planu przesłana zostanie Tobie w formacie pdf na skrzynkę e-mail

b/ Akceptacja winna zostać przez Ciebie czytelnie podpisana i przesłana na adres info@karukerapl.org również w formacie pdf

c/ Po otrzymaniu podpisanej przez Ciebie akceptacji, w kolejnej korespondencji wskazane będą dane bankowe, na które należy dokonać przelewu środków pieniężnych, z przeznaczeniem na rezerwację i zakup usług związanych z podróżą i pobytem na określonym w planie terytorium. Kwota niezbędna do przelewu zostanie wskazana w korespondencji e-mailowej . Ze względu na wahania kursów walut (EUR, lub USD), ograniczoną ilość miejsc w samolocie rejsowym, oraz ograniczoną dostępność bazy noclegowej, przelew środków pieniężnych winien odbyć się do 48 godzin od chwili otrzymania przez Ciebie naszej informacji o numerze konta bankowego do przelewu i wymaganej kwocie przelewu. W przypadku opóźnienia w dokonaniu przelewu, nie będziemy mogli zagwarantować wykonania usługi rezerwacji i kwota zostanie zwrócona na konto bankowe nadawcy, z odjęciem kosztów bankowych przelewu. Walutą przelewu jest tylko i wyłącznie złoty polski (PLN)

d/ W przypadku rezerwacji biletów lotniczych, niezbędne jest podanie nam dokładnie takich samych danych (imiona i nazwisko), jakie widnieją w dokumencie uprawniającym do podróży (paszport, dowód osobisty). W przypadku błędów w danych wymaganych do zakupu biletów, może dojść do odmowy wpuszczenia posiadacza biletu na pokład samolotu

e/ W przypadku usługi rezerwacji samochodu, niezbędne jest podanie nam:

> numeru prawa jazdy

> daty uzyskania prawa jazdy

> wieku posiadacza prawa jazdy

> imienia i nazwiska posiadacza prawa jazdy

> zawartych w prawie jazdy kategorii, uprawniających do prowadzenia samochodów, lub innych pojazdów mechanicznych

W miejscu docelowym podróży, dane te są weryfikowane przez agencję wynajmującą pojazdy i muszą być zgodne z prawem jazdy osoby wskazanej jako kierowca wynajętego pojazdu, podanym podczas rezerwacji samochodu

5. Po otrzymaniu niezbędnych informacji i wymaganych środków pieniężnych, dokonamy (w przeciągu 24 godzin od daty wpływu na konto) zleconych przez Ciebie rezerwacji i opłat. Potwierdzenia rezerwacji otrzymasz bezpośrednio po ich dokonaniu w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail. Otrzymane dokumenty należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż

 

Do dokumentów potwierdzających rezerwacje, otrzymasz także krótką instrukcję dotyczącą:

> zmiany lotniska w Paryżu (CDG - ORY i ORY- CDG)

> odbioru samochodu z agencji wynajmującej na lotnisku w Pointe a Pitre (PTP)

> wskazówki dojazdu do zarezerwowanego obiektu noclegowego w miejscu docelowym podróży

6.  Po dokonanej rezerwacji biletów, noclegów, lub wynajmu samochodu, nie ma możliwości:

> zwrotu wpłaconych środków pieniężnych

> zmian terminów zakwaterowania w obiektach noclegowych, jak i zmian osoby wskazanej jako główny najemca

> zmian terminów wynajmu samochodów, klasy wynajętego samochodu, jak i zmiany kierowcy wynajmującego pojazd

> zmian terminów lotów, oraz zmian danych personalnych zawartych w zakupionych biletach lotniczych

7. Przekazane w naszej korespondencji informacje, dotyczą możliwych wariantów realizacji wycieczki w rejon Morza Karaibskiego. Praktyczne skorzystanie z naszego planu wycieczki i zlecenie nam rezerwacji, oraz opłat pozostawiamy wyłącznie do Twojej decyzji. Informujemy jednak, że po dokonaniu przez nas zleconych przez Ciebie rezerwacji i opłat, nie ma możliwości korekty planu wycieczki

KARUKERA PL jest witryną popularyzującą turystykę tradycyjną na terytoria Francuskich Indii Zachodnich i Wspólnoty Dominiki, leżących we wschodniej części Morza Karaibskiego, a także Gujany Francuskiej.

 

KARUKERA PL nie jest biurem podróży i nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży komercyjnych imprez turystycznych. Oferuje natomiast wsparcie zainteresowanym osobom w zakresie planowania i realizacji podróży, do wymienionych powyżej Regionów Peryferyjnych Unii Europejskiej, oraz Wspólnoty Dominiki.

Read More

 

Join My Mailing List

© 2019 by Karukera pl. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon